Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢ NĂNG NHIỄM ASPERGILLUS FLAVUS TRÊN ĐẬU PHỘNG

Trần Thị Minh

Tóm tắt


Aspergillus flavus là một loại nấm hoại sinh, thường xuất hiện trên các loại ngũ cốc, các loại hạt và đậu phộng. Aflatoxin là một chất độc được sản sinh bởi Aspergillus flavus và được biết đến là một trong những chất gây ung thư gan mạnh nhất. Nghiên cứu đã khảo sát và đánh giá được 45 mẫu đậu phộng thu mua trên 9 chợ, ở 9 quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh cho kết quả phân lập ở trên với 12 chủng được nghi ngờ là Aspergillus flavus. Kết quả điện di 12 mẫu nghi ngờ là Aspergillus flavus phân lập từ mẫu đậu phộng sử dụng mồi ITS1 và ITS4, thu được 12 dải có kích thước 600-630bp cho tất cả các chủng nghi ngờ Aspergillus flavus được thử nghiệm phù hợp với kích thước đoạn ITS (Internal Transcribed Spacer)Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429