Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ HỒI KIRIMI ĐÔNG LẠNH IQF

Trương Thế Quang

Tóm tắt


Xây dựng quy trình chế biến cá hồi kirimi đông lạnh IQF. Chế biến sản phẩm cá hồi kirimi đông lạnh IQF với khối lượng cá trung bình 36 g, nhiệt độ đông lạnh –16 oC, thời gian đông lạnh 93 phút, thu được sản phẩm có chất lượng cảm quan đạt loại tốt với điểm cảm quan 18,67 theo TCVN 3215-79. Kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh của sản phẩm thu được gồm tổng số vi sinh vật hiếu khí, Coliforms, Escherichia coli, Salmonella, Clostridium perfringens, Virio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus đều đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tếTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429