Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH SỰ CỐ KHI XÂY DỰNG PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH CAO TẦNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Ngô Vi Long

Tóm tắt


Bài viết giả định giải quyết tình huống khi đang thi công phần ngầm của một cụm các tòa nhà cao khoảng 50 tầng, làm cho tòa nhà chuyển vị ngang gần 10 cm, phân tích các nguyên nhân, và các biện pháp xử lý đã được áp dụng để ngăn chặn sự cố tiến triểnTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429