Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG NGHỆ THI CÔNG DẦM U VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

Lê Thị Bích Thủy

Tóm tắt


Thi công kết cấu nhịp dầm U bằng công nghệ lao lắp từng đốt dầm cần đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu công nghệ thi công kết cấu nhịp dầm U cho phần đường sắt trên cao, xem xét một số sự cố đã xảy ra trong quá trình thi công, từ đó tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất các biện pháp xử lý trong từng trường hợp cụ thể về công nghệ thi công trên tuyến Metrosố 1: Bến Thành – Suối Tiên tại Thành phố Hồ Chí MinhTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429