Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI

Lê Thị Quyên

Tóm tắt


Bài viết nhằm xác định thực trạng dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại theo đặc trưng thể loại tại Trường Trung học cơ sở Hòa Bình và Trường Trung học cơ sở Lê Quang Định, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nội dung bài viết dựa trên cơ sở phỏng vấn và điều tra bằng bảng hỏi với các giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn của hai trường nhằm tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn, quan điểm của giáo viên về cách thức giảng dạy truyện ngắn Việt Nam hiện đại. Kết quả cho thấy, việc dạy học thể loại này chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn giáo dục. Qua đó, chúng tôi đề xuất quan điểm, cách thức dạy học truyện ngắn nói chung, truyện ngắn Việt Nam hiện đại theo đặc trưng thể loại nói riêng ở cấp học nàyTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429