Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 7(17) (2012): Những vấn đề tài chính ngân hàng hiện đại Sự chuyển dịch tỷ giá hối đoái vào các mức giá tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Trang
 
S. 10 (2011): Kinh tế Việt Nam với xu hướng hình thành mặt bằng giá mới Scan - Một công cụ hiệu quả để tầm soát doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
Phạm Xuân Lan
 
S. 10(20) (2013): Chuyển động chính sách tiền tệ và tài khóa SCAN – Một công cụ hiệu quả để tầm soát doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
Võ Khắc Thường
 
S. 02 (2009): Tái cấu trúc kinh tế thời hậu suy giảm Sinh viên Việt Tóm tắt   PDF
Xuân Nghĩa
 
S. 5(15) (2012): Tăng trưởng kinh tế bền vững Some views on law outline course Tóm tắt   PDF
Bành Quốc Tuấn
 
S. 10 (2011): Kinh tế Việt Nam với xu hướng hình thành mặt bằng giá mới Speaking english or writing english ? Tóm tắt
Dr Rod Jensen
 
S. 6(16) (2012): Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước Successful international joint ventures: Case study of the evergreen Vietnam corporation Tóm tắt   PDF
Cao Minh Trí
 
S. 10(20) (2013): Chuyển động chính sách tiền tệ và tài khóa Sustainable Tourism Development for the Southern Central Vietnam – The Necessity for the Region’s Economic Development Tóm tắt   PDF
Trần Mai Ước
 
S. 1(11) (2011): Tái cấu trúc và mô hình tăng trưởng Suy giảm kinh tế 2008 - 2011 : Một tác nhân tích cực thúc đẩy VN tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng hội nhập toàn cầu Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Tuyền
 
S. 9(19) (2013): Những vấn đề kinh tế - tài chính và tăng trưởng Tài chính vi mô tại một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm nhằm han chế đói nghèo tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
Võ Khắc Thường
 
S. 7(17) (2012): Những vấn đề tài chính ngân hàng hiện đại Tác động của chính sách vĩ mô 9 tháng đầu năm lên giá căn hộ Quý IV/2012 Tóm tắt   PDF
Hay Sinh
 
S. 2(12) (2012): Ngân hàng và phát triển Tác động của nghị định 59/2011/NĐ-CP lên cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - một trọng tâm trong tái cấu trúc doang nghiệp nhà nước tại Việt Nam hiện nay. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Lý, Nguyễn Kim Đức
 
S. 3(13) (2012): Kinh doanh tiền tệ và cơ chế phát triển Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
Đào Duy Huân, Đào Duy Tùng
 
S. 5(15) (2012): Tăng trưởng kinh tế bền vững Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
Hay Sinh, Nguyễn Kim Đức
 
S. 6(16) (2012): Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
Hay Sinh, Nguyễn Kim Đức
 
S. 1(11) (2011): Tái cấu trúc và mô hình tăng trưởng Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thúc đẩy cạnh tranh - phát triển bền vững Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Gia
 
S. 02 (2009): Tái cấu trúc kinh tế thời hậu suy giảm Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Gia
 
S. 02 (2009): Tái cấu trúc kinh tế thời hậu suy giảm Tái cấu trúc một số ngành kinh tế Việt Nam thời hậu suy giảm Tóm tắt   PDF
Đào Huy Huân
 
S. 1(11) (2011): Tái cấu trúc và mô hình tăng trưởng Tái cấu trúc nền kinh tế phải bắt đầu từ tái cấu trúc đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng vỗn đầu tư Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tạo
 
S. 10 (2011): Kinh tế Việt Nam với xu hướng hình thành mặt bằng giá mới Tái cấu trúc nền kinh tế để duy trì sự tăng trưởng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Vinh
 
S. 06 (2010): Kinh tế Việt Nam trên đà tăng trưởng Tái cấu trúc quy trình kinh doanh xuất khẩu tại các doanh nghiệp TP.HCM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Minh
 
S. 2(12) (2012): Ngân hàng và phát triển Tái cấu trúc tài chính – thị trường – Nhân tố tác động tích cực và hữu hiệu đến tái cấu trúc nền kinh tế VN hậu khủng hoảng Tóm tắt   PDF
Võ Khắc Thường
 
S. 06 (2010): Kinh tế Việt Nam trên đà tăng trưởng Tái cấu trúc tài chính, thị trường : nhân tố tác động tích cực và hữu hiệu đến tái cấu trúc nền kinh tế VN hậu khủng hoảng Tóm tắt   PDF
Võ Khắc Thường
 
S. 02 (2009): Tái cấu trúc kinh tế thời hậu suy giảm Tái cấu trúc xuất khẩu thời kỳ hậu khủng hoảng Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Hồng Vân
 
S. 9(19) (2013): Những vấn đề kinh tế - tài chính và tăng trưởng Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam: Giải pháp “đột phá mới” nhằm ổn định và tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững Tóm tắt   PDF
Chu Văn Cấp, Nguyễn Đình Hiền
 
201 - 225 trong số 328 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X