S. 7(17) (2012)

Những vấn đề tài chính ngân hàng hiện đại

Mục lục

Chủ đề chính

Nghiên cứu mối quan hệ giữa giám sát ngân hàng và chính sách tiền tệ trong nền tài chính hiện đại Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Đức, Hồ Thúy Ái 3-6,30
Sự chuyển dịch tỷ giá hối đoái vào các mức giá tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Trang 7-13
Hoạt động thẩm định giá trong việc quản lý nợ xấu tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Đức 14-21
Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Văn Thực 22-25

Nghiên cứu và trao đổi

Đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước nhiệm vụ cấp bách hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Trình 26-30
Tác động của chính sách vĩ mô 9 tháng đầu năm lên giá căn hộ Quý IV/2012 Tóm tắt PDF
Hay Sinh 31-37
Xuất khẩu nông sản Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO Thuận lợi & thách thức Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Vinh 38-43
Quản lý thuế ở Việt Nam : Hoàn thiện và đổi mới Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Dung 44-46
Thành tựu và vai trò của xuất khẩu đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và Lào Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Hiệp 47-53

Giáo dục và Đào tạo - Tham khảo

Kết quả hoạt động của trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM : Kiến nghị phát triển giáo dục đại học ngoài công lập Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tuyền, Dương Tấn Diệp 69-75
Dạy và rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 76-81
Hệ thống giáo dục Đài Loan sáng tạo trong cục diện toàn cầu Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Phong 82-85
Khắc phục chủ nghĩa giáo điều trong nghiên cứu khoa học Tóm tắt PDF
Trần Văn Chánh 86-88

International Integration (Hội nhập quốc tế)

Development of Information - Library Services at the Banking University of HCMC : Essential Solutions to Improve Education Quality in the Context of Integration Tóm tắt
Trần Mai Ước, Tran Ton Trong Tin 89-92
The situation of private Universities in Vietnam Tóm tắt
Lê Quốc Thắng 93-96

Chuyên mục khác

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó lâu dài của nhân viên trẻ với doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Văn Kiên 54-60
Một số vấn đề cần quan tâm khi Việt Nam giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển Đông tại Tòa trọng tài thường trực La Haye Tóm tắt PDF
Bành Quốc Tuấn 61-68


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X