S. 5(15) (2012)

Tăng trưởng kinh tế bền vững

Mục lục

Chủ đề chính

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam phù hợp với hội nhập quốc tế Tóm tắt PDF
Đào Duy Huân 3-9
Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình Merton/KMV để đo lường rủi ro vỡ nợ - Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Đạt Chí, Lê Tuấn Anh 10-15
Ngăn ngừa và hạn chế vi phạm trong công bố thông tin của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM Tóm tắt PDF
Bùi Kim Yến 16-22
Phát triển hoạt động cho thuê tài chính của một số nước và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thanh Hằng 24-28
Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Hay Sinh, Nguyễn Kim Đức 29-38
Cạnh tranh bằng nhượng quyền thương mại Tóm tắt PDF
Nguyễn Khánh Trung 39-47

Nghiên cứu và trao đổi

Định hướng quy hoạch sân bay trong phát triển kinh tế - xã hội cho hoạt động hàng không chung Tóm tắt PDF
Dương Cao Thái Uyên 48-50
Đánh giá rủi ro thuốc bảo vệ thực vật thông qua chỉ số tác động môi trường trong sản xuất súp lơ ở huyện tứ kỳ, tỉnh Hải Dương Tóm tắt PDF
Đặng Xuân Phi, Đỗ Kim Chung 51-57

Giáo dục và Đào tạo - Tham khảo

Quyền sở hữu tài sản các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập dưới góc nhìn theo quan điểm phát triển Tóm tắt PDF
Dương Tấn Diệp 67-79
Về vai trò của tư duy phản biện và những yêu cầu cho việc giảng dạy ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Đỗ Trung Kiên 80-83

International Integration (Hội nhập quốc tế)

Estimating beta of Vietnam listed construction company groups during the financial crisis 2007-2009 Tóm tắt PDF
Đinh Trần Ngọc Huy 84-93
Some views on law outline course Tóm tắt PDF
Bành Quốc Tuấn 94-95

Chuyên mục khác

Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam vẫn đang là thách thức cam go Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tuyền 58-66


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X