S. 2(12) (2012)

Ngân hàng và phát triển

Mục lục

Chủ đề chính

Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường đôla châu âu cho các ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Huy Hoàng 8-12
Đôi điều suy ngẫm về cơ chế điều hành lãi suất Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hiếu 13-17
Xây dựng hệ thống giám sát ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Đức 18-25
Một số ý kiến về mô hình ngân hàng bán lẻ Tóm tắt PDF
Đào Lê Kiều Oanh 26-28
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) Tóm tắt PDF
Chu Văn Cấp 29-35
Tác động của nghị định 59/2011/NĐ-CP lên cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - một trọng tâm trong tái cấu trúc doang nghiệp nhà nước tại Việt Nam hiện nay. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hải Lý, Nguyễn Kim Đức 36-42
Chính sách cổ tức của các doanh nghiệp VN trong môi trường thuế, lạm phát và diễn biến thị trường vốn Tóm tắt PDF
Dương Kha 43-47
Nghiên cứu những giải pháp phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu Tóm tắt PDF
Vũ Văn Đông 48-54
Từ thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tiến tới tạo lập giá trị chung trong hội nhập kinh tế toàn cầu Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 55-60

Nghiên cứu và trao đổi

Ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát trong tình hình kinh tế thế giới trên đà suy thoái Tóm tắt PDF
Phạm Thị Ngọc Mỹ 61-63
Các nguyên nhân và giải pháp kiềm chế lạm phát Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Trình, Lê Trương Hải Hiếu 64-68
Tái cấu trúc tài chính – thị trường – Nhân tố tác động tích cực và hữu hiệu đến tái cấu trúc nền kinh tế VN hậu khủng hoảng Tóm tắt PDF
Võ Khắc Thường 69-74
Nghiên cứu ảnh hưởng của chu kỳ mặt trăng đến lợi suất chứng khoán tại thị trường VN Tóm tắt PDF
Lại Cao Mai Phương 75-77
Trái phiếu hiệu chỉnh lạm phát, hướng đi mới để giải quyết bài toán phát hành trái phiếu cho VN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Uyên Uyên 78-81
Kinh nghiệm của thế giới về phát triển nông nghiệp nông thôn Tóm tắt PDF
Phạm Thăng 82-88

Giáo dục và Đào tạo - Tham khảo

Hội nhập WTO và giáo dục đại học của VN Tóm tắt PDF
Nguyễn Phú Tụ 89-96

Chuyên mục khác

Bức tranh kinh tế nhìn về năm 2012 Tóm tắt PDF
Đào Duy Hân 3-7


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X