S. 1(11) (2011)

Tái cấu trúc và mô hình tăng trưởng

Mục lục

Chủ đề chính

Suy giảm kinh tế 2008 - 2011 : Một tác nhân tích cực thúc đẩy VN tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng hội nhập toàn cầu Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tuyền 8-13
Tái cấu trúc nền kinh tế phải bắt đầu từ tái cấu trúc đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng vỗn đầu tư Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tạo 14-16
Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thúc đẩy cạnh tranh - phát triển bền vững Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Gia 17-22
Các giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư kinh tế TP.HCM theo hướng cạnh tranh khu vực và quốc tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tuyền, Võ Khắc Thường 22-26
Tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh tế Việt Nam theo hướng cạnh tranh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Đào Duy Hân 27-30
Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế tại TP.HCM theo hướng cạnh tranh Tóm tắt PDF
Trương Thị Hiền 31-34
Thúc đẩy luồng thông tin dịch chuyển giữa chính phủ và khu vực kinh doanh khi thực hiện tái cấu trúc kinh tế Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 35-36,103
Hoàn thiện thể chế kinh tế của nhà nước nhằm phát triển kinh tế thị trường Tóm tắt PDF
Lương Xuân Qúy, Ngô Đức Bình 37-40
Tư duy lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Luân 41-44

Nghiên cứu và trao đổi

Một số vấn đề về công ước của liên hiệp quốc về luật biển năm 1982 Tóm tắt Không đề
Bành Quốc Tuấn 45-49
Vì sao giá nhà đất ở đô thị tại nước ta cao Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Vinh 54-58
Ảnh hưởng của giá nhiên liệu thế giới đến chỉ số giá tiêu dùng VN Tóm tắt PDF
Thân Thị Thu Thủy 59-61
Tại sao chúng ta mua ? Tóm tắt PDF
Chu Nguyễn Mộng Ngọc 62-68
Coi trọng hơn nữa tính khai sáng trong đổi mới giáo dục Tóm tắt PDF
Hồ Thiệu Hùng 75-80
Phân tích khuôn mẫu lý thuyết về mô hình quản lý chi tiêu công Tóm tắt
Ban Biên Tập 69-74

Giáo dục và Đào tạo - Tham khảo

Xây dựng "tâm và tầm" trong giáo dục tại VN Tóm tắt PDF
Phạm Thị Ngọc Mỹ 81-83
Chọn ngành + chọn nghề = Hướng nghiệp Tóm tắt PDF
Lý Tú Anh 84-90
Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình kinh tế TP.HCM theo hướng cạnh tranh Tóm tắt PDF
Lương Minh Cử 91-95

International Integration (Hội nhập quốc tế)

Is it time for webcam instruction ? Tóm tắt
DR ROD JENSEN 96-98
The value of social sciences and humanities programs Tóm tắt
Dr ROD JENSEN 99-103

Chuyên mục khác

Thư ngỏ Tóm tắt PDF
Ban Biên Tập 3
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM hướng tới mô hình đào tạo chất lượng cao đích thực và liên thông hệ thống giáo dục quốc tế Tóm tắt PDF
Ban Biên Tập 4-7
Điểm tin Tóm tắt PDF
Ban Biên Tập 104


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X