S. 10 (2011)

Kinh tế Việt Nam với xu hướng hình thành mặt bằng giá mới

Mục lục

Chủ đề chính

Niềm tin, khủng hoảng tài chính và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Thơ 2-9
Điều chỉnh chính sách tài khóa - tiền tệ thời kỳ hậu suy thoái Tóm tắt PDF
Diệp Gia Luật 10-18
Nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng thương mại sau khi VN gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO) Tóm tắt PDF
Lê Tấn Phước 19-22
Tái cấu trúc nền kinh tế để duy trì sự tăng trưởng Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Vinh 23-25
Nghiên cứu thực chứng hiệu ứng kỷ luật thị trường ngành ngân hàng VN Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Đức, Hoàng Trọng 26-31
Vận dụng mô hình thẻ cân bằng điểm trong việc đánh giá hệ thống quản lý hoạt động tại các ngân hàng thương mại Tóm tắt PDF
Phạm Quang Huy 32-34
Ứng dụng mô hình xác suất vào phân tích sự biến động của giá vàng tại TP.HCM Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Sỹ 35-37
Scan - Một công cụ hiệu quả để tầm soát doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Lan 38-40
Ứng dụng công cụ quyền chọn trong giai đoạn suy giảm thị trường chứng khoán VN Tóm tắt PDF
Thân Thị Thu Thủy 41-43

Nghiên cứu và trao đổi

Chuyên nghiệp hóa nhân lực làm công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế phục hồi và phát triển ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 51-54

Giáo dục và Đào tạo - Tham khảo

Cần có cách nhìn đầy đủ về lợi thế và hạn chế đào tạo chất lượng cao theo nhu cầu xã hội ở ĐBSCL Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tuyền, Võ Khắc Thường 55-62
CDIO "Điểm nhấn" cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) Tóm tắt PDF
Trần Mai Ước 63-68

International Integration (Hội nhập quốc tế)

In - service training courses and degrees : is it time for quality improvement and rebranding ? Tóm tắt
Dr Rod Jensen 69-72
Speaking english or writing english ? Tóm tắt
Dr Rod Jensen 73-76
Tin kinh tế Tóm tắt PDF
Ban Biên Tập 77-80

Chuyên mục khác

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam Tóm tắt PDF
Bành Quốc Tuấn 44-50


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X