S. 08 (2010)

Kinh tế Việt Nam hồi phục và thách thức

Mục lục

Chủ đề chính

Kinh tế Việt Nam hướng đến 2011 Tóm tắt PDF
Ban Biên Tập 3-5
Sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam : sự lựa chọn để tồn tại và phát triển theo xu thế hội nhập Tóm tắt PDF
Thân Thị Thu Thủy 6-10
Giám sát an toàn tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm : Mô hình của các thị trường phát triển và vận dụng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Hùng, Võ Đình Trí 11-15
Kinh tế trang trại " lực lượng đột phá" Thúc đẩy phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững Tóm tắt PDF
Đinh Phi Hổ 16-19
Phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng của thành phố Cần Thơ: Cách tiếp cận tổng năng suất các yếu tố Tóm tắt PDF
Đặng Hoàng Thông, Võ Thành Danh 20-30

Giáo dục và Đào tạo - Tham khảo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy và học ở Việt Nam dưới hai góc nhìn Tóm tắt PDF
Hồ Thiệu Hùng 31-33,44
Đào tạo chất lượng cao - Mô hình trải nghiệm tại uef Tóm tắt PDF
Dương Tấn Diệp 34-39,44

Chuyên mục khác

Đánh giá nhu cầu xã hội và đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Nghi 40-44
Tin giáo dục Tóm tắt PDF
Ban Biên Tập 45-48


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X