S. 06 (2010)

Kinh tế Việt Nam trên đà tăng trưởng

Mục lục

Chủ đề chính

Chính sách vĩ mô kiềm chế lạm phát và kích thích tăng trưởng kinh tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Sơn Hoa 2-6
Tái cấu trúc tài chính, thị trường : nhân tố tác động tích cực và hữu hiệu đến tái cấu trúc nền kinh tế VN hậu khủng hoảng Tóm tắt PDF
Võ Khắc Thường 7-12
Tái cấu trúc quy trình kinh doanh xuất khẩu tại các doanh nghiệp TP.HCM Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Minh 13-19

Nghiên cứu và trao đổi

Các cạm bẫy nền kinh tế VN sẽ gặp phải hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu Tóm tắt PDF
Teruyoshi Kubota 20-21
Xây dựng khung phân tích vốn xã hội trong doanh nghiệp cho điều kiện Việt Nam : Tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Hoài, Huỳnh Thanh Điền 22-28
Quy trình một vụ điều tra bán phá giá Tóm tắt PDF
Bành Quốc Tuấn 29-34
Phân biệt cách sử dụng số trung bình trong phân tích kinh tế Tóm tắt PDF
Chu Nguyễn Mộng Ngọc 40-41

Giáo dục và Đào tạo - Tham khảo

Tăng cường giáo dục, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên - yêu cầu cấp bách của đổi mới giáo dục đại học Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 35-39

International Integration (Hội nhập quốc tế)

A primer on forming partnerships with U.S.Schools ( The benefits and dangers of educational partnerships) Tóm tắt
Ban Biên Tập 42-45

Chuyên mục khác

Tin kinh tế Tóm tắt PDF
Ban Biên Tập 46-48


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X