S. 02 (2009)

Tái cấu trúc kinh tế thời hậu suy giảm

Số tháng 12 năm 2009

Mục lục

Chủ đề chính

Tái cấu trúc một số ngành kinh tế Việt Nam thời hậu suy giảm Tóm tắt PDF
Đào Huy Huân 2-5
Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Gia 6-11
Tái cấu trúc xuất khẩu thời kỳ hậu khủng hoảng Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Hồng Vân 12-16

Nghiên cứu và trao đổi

Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam vẫn đang là thách thức cam go Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tuyền 17-25
Tỉnh Bình Phước - Tiềm năng phát triển kinh tế bền vững Tóm tắt
Cao Minh Trí 26-28
Kiểm soát chi phí : nâng cao hiệu quả kinh doanh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Lộc 29-30
Trung tâm thông tin thư viện UEF phục vụ học tập theo học chế tín chỉ Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 31-36

Giáo dục và Đào tạo - Tham khảo

Sinh viên Việt Tóm tắt PDF
Xuân Nghĩa 37-38

International Integration (Hội nhập quốc tế)

Cultural intelligence (CQ) in the Vietnamese marketplace : what is the role of the university ? Tóm tắt
DR. Rod Jensen 41-44
Mobile phone in Vietnam Tóm tắt
Cao Minh Trí 45-48

Chuyên mục khác

Tin kinh tế tháng 10 & 11/ 2009 Tóm tắt PDF
Ban Biên Tập 39-40


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X