S. 01 (2009)

UEF hướng tới chuẩn mực đào tạo quốc tế

Số tháng 10 năm 2009

Mục lục

Chủ đề chính

Thư ngỏ Tóm tắt PDF
Huỳnh Bá Lân 4-5

Nghiên cứu và trao đổi

Khả năng phục hồi và triển vọng kinh tế Việt Nam hậu khủng hoảng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tuyền 6-11
Các giải pháp sử dụng hiệu quả gói kích thích kinh tế của Chính phủ nhằm tạo đà cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Ngọc Mỹ 12-14
Vượt qua khủng hoảng, biến thách thức thành cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Tóm tắt PDF
D V 15 - 22
Khủng hoảng tài chính toàn cầu và những vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Văn Trình 23-28
Khả năng phục hồi và triển vọng kinh tế Việt Nam hậu khủng hoảng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tuyền 6-11

Giáo dục và Đào tạo - Tham khảo

Giáo dục trong thời hội nhập Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Thúy 50-51
Trường Đại học Việt Nam hướng tới chuẩn mực đào tạo quốc tế Tóm tắt PDF
Ban Biên Tập 2-3
Cơ hội và thách thức đối với UEF trên lộ trình xây dựng trường chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế - cảm nhận từ bên trong Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 34-36
Chia sẻ về việc chọn ngành ở bậc đại học Tóm tắt PDF
Dương Tấn Diệp 37-39
Các nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học Tóm tắt PDF
Đào Duy Hân 40-42
Các phương pháp học tập của sinh viên ở đại học Tóm tắt PDF
Diệp Thị Thanh, Đoàn Thanh Hà 43-45

International Integration (Hội nhập quốc tế)

The American research university a model for developing countries ? Tóm tắt
DR. Rod Jensen 54-56
E - textbooks : Coming soon to Your Campus Tóm tắt
DR. Rod Jensen 57-59
Integration in new enviroment Tóm tắt
Cao Minh Trí 60-61


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X