Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 10(20) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam tiếp cận theo mô hình SVAR

Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Hữu Tuấn

Tóm tắt


Bài nghiên cứu này sử dụng mô hình SVAR để phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở VN. Mô hình nghiên cứu các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ ở VN được phát triển từ các nghiên cứu trước đây ở các nền kinh tế mở nhỏ. Các biến giá dầu và lãi suất cơ bản của Mỹ đại diện cho biến nước ngoài; sản lượng công nghiệp, lạm phát, cầu tiền, lãi suất, tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa phương đại diện cho nền kinh tế trong nước. Để nhận diện tác động của điểm gãy cấu trúc, bài nghiên cứu này sẽ phân tích cơ chế truyền dẫn tiền tệ qua hai giai đoạn trước và sau khi VN gia nhập WTO.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X