Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 8(18) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh nghiệm đấu tranh chống lạm phát của Brazil và một số giải pháp cho Việt Nam

Võ Khắc Thường

Tóm tắt


Lạm phát hiện đang là một vấn đề nan giải của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở các nước đang và chậm phát triển. Những năm 90 của thế kỷ trước, lạm phát ở các nước Mỹ La tinh lên tới 500%. Một trong những nền kinh tế lớn nhất khu vực này là Brazil, mức lạm phát còn tăng lên đến bốn con số. Tuy nhiên, với các quyết sách của mình, Chính phủ của quốc gia này đã đạt được những thành tựu đáng nể để đưa đất nước không những thoát khỏi khủng hoảng, giảm tỉ lệ lạm phát xuống một con số vào năm 2008, mà còn thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Những giải pháp, những kinh nghiệm từ việc chống lạm phát ở Brazil giai đoạn 1980-2008 là bài học hữu ích cho nhiều quốc gia để kiềm chế lạm phát trong đó có VN. Bài viết này sẽ tìm hiểu các kinh nghiệm chống lạm phát ở Brazil và qua đó đề xuất một số giải pháp cho VN để đối phó với tình trạng lạm phát hiện nay    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X