Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 8(18) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Phan Thị Bích Nguyệt

Tóm tắt


Nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến TTCK thì các kết quả nghiên cứu về chủ đề này có nhiều sự khác biệt giữa các thị trường, thậm chí có kết quả nghiên cứu trái chiều nhau. Sau thời gian hình thành và đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán VN đã có những đóng góp nhất định cho nền kinh tế.Tuy nhiên thị trường vẫn tiềm ẩn khá nhiều những biến động bất thường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sự thăng trầm của thị trường trong thời gian qua do tác động bởi nhiều nhân tố khác nhau trong đó không thể loại trừ tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô. Bài nghiên cứu này nhằm mục tiêu kiểm định tại VN có tồn tại mối tương quan giữa những nhân tố kinh tế vĩ mô với thị trường chứng khoán VN hay không? Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến: cung tiền, lạm phát, sản lượng công nghiệp (đại diện cho hoạt động kinh tế thực), giá dầu thế giới thể hiện mối tương quan cùng chiều với TTCK; còn các biến lãi suất và tỉ giá hối đoái giữa VND/USD thể hiện mối tương quan ngược chiều với TTCK. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất các gợi ý chính sách cho điều hành kinh tế vĩ mô và cho thị trường với mục tiêu hướng tới phát triển một TTCK chuyên nghiệp.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X