Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 8(18) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh tế Việt Nam năm 2012 và giải pháp năm 2013

Đào Duy Huân

Tóm tắt


Năm 2012, nền kinh tế VN đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô đã có những chuyển biến tích cực hơn so với những quý đầu năm, dù vậy vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: thiếu sự ổn định, sức mua trên thị trường suy giảm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên thị trường đang có dấu hiệu tăng chậm. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2012 vẫn chưa hồi phục rõ nét, sản xuất tăng trưởng chậm, thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục, số doanh nghiệp ngưng hoạt động gia tăng nhanh so với số doanh nghiệp mới thành lập, nợ xấu của ngân hàng ở mức cao.., đã dẫn đến thất nghiệp nhiều, nảy sinh nhiều tiêu cực trong đời sống xã hội. Bài viết phân tích những kết quả tích cực cùng những hạn chế, yếu kém trong nền kinh tế xã hội năm 2012 và những kịch bản và dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế năm 2013.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X