Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 7(17) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số vấn đề cần quan tâm khi Việt Nam giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển Đông tại Tòa trọng tài thường trực La Haye

Bành Quốc Tuấn

Tóm tắt


Trên cơ sở tóm tắt trình tự, thủ tục để đưa một vụ việc tranh chấp ra trước Tòa trọng tài thường trực La Haye, tác giả đã phân tích cụ thể các công việc VN cần tiến hành để có thể giải quyết tranh chấp liên quan đến chủ quyền biển đảo trên biển Đông tại Tòa trọng tài thường trực La Haye. Đặc biệt, nghiên cứu đã tập trung phân tích các chứng cứ pháp lý mà VN phải thể hiện trong hồ sơ pháp lý để chứng minh cho yêu sách chủ quyền của mình cũng như những vấn đề VN cần quan tâm trong mối tương quan với các quốc gia khác có liên quan đến tranh chấp để có thể bảo vệ hiệu quả chủ quyền quốc gia nhưng đồng thời cũng phù hợp với pháp luật quốc tế.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X