Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 7(17) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thành tựu và vai trò của xuất khẩu đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và Lào

Nguyễn Quang Hiệp

Tóm tắt


Sau hơn 20 năm đổi mới, VN và Lào đã có những thay đổi kể cả về quy mô và chất lượng của sản phẩm nói chung và hàng hoá xuất khẩu nói riêng, như chủng loại ngày càng phong phú hơn, phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, mẫu mã, màu sắc ngày càng đẹp và đa dạng; đặc biệt, chất lượng cũng không ngừng được cải thiện, giá cả hàng hoá phù hợp với khả năng thanh toán của nhiều tầng lớp dân cư,... Bài viết đưa ra bức tranh tổng quan về thành tựu xuất khẩu và đóng góp của xuất khẩu đối với tăng trưởng kinh tế của VN trong hơn 20 năm qua, đồng thời phân tích liên hệ với thực tế ở Lào.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X