Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 5(15) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quyền sở hữu tài sản các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập dưới góc nhìn theo quan điểm phát triển

Dương Tấn Diệp

Tóm tắt


Trong bối cảnh kinh tế-xã hội VN hiện nay, việc phát triển mạnh hệ thống giáo dục ngoài công lập là một nhu cầu thiết yếu, khách quan, không chỉ đối với chính hệ thống giáo dục mà còn đối với cả hệ thống kinh tế. Tuy nhiên, hành lang pháp lý cho việc tổ chức hoạt động các trường ngoài công lập vẫn còn nhiều vấn đề cần phải thảo luận, trong đó nổi cộm nhất là vấn đề sở hữu tài sản. Bài viết này mong muốn trao đổi về những khía cạnh liên quan đến quyền sở hữu tài sản của các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập được quy định trong văn bản nhà nước, dưới góc nhìn theo quan điểm phát triển.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X