Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 5(15) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam vẫn đang là thách thức cam go

Nguyễn Thanh Tuyền

Tóm tắt


Trong kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XIII - Vấn đề phòng chống tham nhũng đã được đề cập một cách khá quyết liệt. Trước những bức xúc đó, tạp chí Phát triển và Hội nhập cho đăng lại bài viết có liên quan với nội dung sâu sắc và phong phú đã được công bố năm 2009 để bạn đọc tham khảo    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X