Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 5(15) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển hoạt động cho thuê tài chính của một số nước và bài học cho Việt Nam

Hoàng Thị Thanh Hằng

Tóm tắt


Với những lợi ích mà hoạt động cho thuê tài chính (CTTC) mang lại cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp, cho các tổ chức tài chính nên hầu hết các quốc gia đều chú trọng đến phát triển loại hình tài trợ này nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Để có cái nhìn đa chiều về kinh nghiệm phát triển hoạt động CTTC ở các nước, trong bài viết này chúng tác giả tập hợp các kinh nghiệm phát triển hoạt động CTTC ở một số nước trên thế giới và trong khu vực có điều kiện phát triển kinh tế tương đồng với VN qua đó rút ra bài học cho việc phát triển hoạt động CTTC ở VN    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X