Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 4(14) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những giải pháp nhằm định hình một phong cách tư duy phản biện

Đỗ Trung Kiên

Tóm tắt


Một dân tộc muốn đứng trên đỉnh cao của trí tuệ và sự thịnh vượng không phải phụ thuộc quốc gia đó có bao tài nguyên thiên nhiên, có bao nhiêu mỏ dầu khí, dân số có đông hay không, hay lịch sử dân tộc đó có hùng vĩ hay không? Vấn đề là ở chỗ, dân tộc đó có phát huy những tố chất tư duy đáp ứng sự phát triển chung của cả nhân loại hay không.ThS. Đỗ KiêN TruNg Trường ĐH Kinh tế TP.HCMTrong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích một vài đặc điểm thói quen tư duy của người VN đã có tác động không mấy tích cực cho sự phát triển bền vững, và từ đó, chúng ta thấy được vai trò của việc định hình và phát triển tư duy phản biện - với tư cách là một phong cách tư duy cho dân tộc VN; đồng thời chúng tôi sẽ phân tích một số nội dung cơ bản của tư duy phản biện cũng như chỉ ra những cách hiểu sai lầm về hình thức tư duy này    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X