Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 4(14) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ước tính hệ số Beta trong thẩm định giá trị doanh nghiệp : từ lý thuyết đến thực tiễn

Hay Sinh, Nguyễn Kim Đức

Tóm tắt


Phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) là phương pháp khá quen thuộc trong lĩnh vực thẩm định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (CPH DNNN). Tuy nhiên, việc vận dụng phương pháp này trên thực tế tại các doanh nghiệp thẩm định giá (DN TĐG) đang gặp phải nhiều khó khăn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng trọng yếu nhất vẫn là cách thức xác định hệ số beta trong chi phí vốn cổ phần [ke = Rf + β*(Rm - Rf)], một thành tố quan trọng để ước tính chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền (WACC). Thực tế hiện nay, hệ số beta thường được các DN TĐG lấy từ các trang web của các công ty cung cấp dịch vụ hoặc các nguồn dữ liệu công cộng nên dẫn đến việc áp hệ số beta vào WACC cũng rất cứng nhắc. Để tháo gỡ những nút thắt còn đang vướng phải, bài viết sẽ trình bày một vài cách ước tính hệ số beta có thể vận dụng tại VN; đồng thời vận dụng một số phương pháp đã được trình bày để ước tính hệ số beta khi tiến hành thẩm định giá trị Công ty cổ phần công nghiệp cao su miền Nam.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X