Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 3(13) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy tích cực tại UEF

Dương Tấn Diệp

Tóm tắt


Bài viết trước của tác giả [1] đã chỉ ra ưu điểm nổi trội của phương pháp giảng dạy tích cực so với phương pháp giảng dạy truyền thống. Các phương pháp giảng dạy tích cực đóng vai trò quyết định trong việc đào tạo những lớp người có năng lực cao - những người có thể giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề đặt ra trong thực tiễn hết sức đa dạng và luôn thay đổi. Vậy thì phương pháp giảng dạy nào được xem là phương pháp tích cực? Và trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) đã triển khai các phương pháp này như thế nào? Đó là những chủ đề mà bài viết này muốn giới thiệu cùng bạn đọc    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X