Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các nguyên nhân và giải pháp kiềm chế lạm phát

Nguyễn Văn Trình, Lê Trương Hải Hiếu

Tóm tắt


Trong những năm vừa qua kinh tế VN thường xuyên phải chịu mức lạm phát cao làm cho những thành quả của tăng trưởng kinh tế không đến được với người lao động do mức tăng thu nhập danh nghĩa không theo kịp mức tăng của giá cả thị trường. Đặc biệt, năm 2008 lạm phát đã tăng rất cao lên đến trên 23% buộc Chính phủ phải đưa ra hệ thống 8 giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát và đã đạt được kết quả nhất định khi lạm phát năm 2009 và 2010 có xu hướng giảm xuống. Tuy nhiên, lạm phát như con ngựa bất kham đã tăng cao trở lại trong năm 2011 lên đến 18,23% mặc dù Chính phủ đã có nghị quyết 11 đưa ra một hệ thống giải pháp toàn diện để kiềm chế lạm phát ngay từ đầu năm 2011. Vì sao lạm phát trong năm 2011 lại tăng cao? Các giải pháp nào cho năm 2012 và những năm tiếp theo để kiềm chế lạm phát xuống còn một con số như mong muốn của Chính phủ?

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X