Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát trong tình hình kinh tế thế giới trên đà suy thoái

Phạm Thị Ngọc Mỹ

Tóm tắt


Năm 2011 sắp hết, ước tính một số chỉ tiêu kinh tế phần nào làm an lòng các nhà hoạch định chính sách và quản lý kinh tế với mức sản xuất lúa và xuất khẩu gạo đều đạt kỷ lục là 72 triệu tấn lúa và 7 triệu tấn gạo. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt trên 5 triệu tấn; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 96,3 tỷ USD, tăng 33,3%. Nhập siêu ở mức 9,5 tỷ USD thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu phấn đấu của Chính phủ đề ra, bằng 9,89% kim ngạch nhập khẩu. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước đạt 10 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2010. Vốn ODA giải ngân ước đạt 2.990 triệu USD, bằng 124,5% kế hoạch năm. Thu ngân sách đạt khá, vượt dự toán năm. Việc điều hành chính sách tài khóa quán triệt chủ trương thắt chặt chi tiêu nên đã giảm bội chi ngân sách nhà nước xuống còn 4,9% GDP

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X