Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Chu Văn Cấp

Tóm tắt


Trong xu thế toàn cầu hoá và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt thì văn hoá doanh nghiệp cần được chú trọng xây dựng và phát triển. Nó là tài sản vô hình của doanh nghiệp, nó luôn gắn với thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong kho tài sản của doanh nghiệp và là một trong những công cụ cạnh tranh sắc bén. Những doanh nghiệp không có “nền văn hoá” mạnh khó có thể cạnh tranh cao trên thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tạo ra và tăng uy tín của mình trên thị trường thông qua việc tạo dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp mạnh

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X