Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số ý kiến về mô hình ngân hàng bán lẻ

Đào Lê Kiều Oanh

Tóm tắt


Kinh tế VN giai đoạn 2007 - 2010 đã trải qua những diễn biến vô cùng phức tạp với sự biến động bất thường của thị trường chứng khoán, bất động sản, vàng và đặc biệt là ảnh hưởng lan toả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt nguồn từ Mỹ    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X