Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường đôla châu âu cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trần Huy Hoàng

Tóm tắt


Thị trường tiền tệ châu Âu là nơi gặp gỡ của các NHTƯ, NHTM và các công ty lớn toàn cầu, một cách đúng nghĩa thì nó là cầu nối "chợ tài chính" giữa nội địa châu Âu và thế giới. Ngày nay tốc độ tăng trưởng của thị trường tiền tệ quốc tế được biểu hiện thông qua tốc độ tăng trưởng của tiền gửi và tín dụng (Eurocurrency Deposits and Loans), đồng thời là nhân tố thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa các thị trường tài chính nói chung và ngành công nghiệp ngân hàng nói riêng, trong đó có VN chúng ta.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X