Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 1(11) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thúc đẩy cạnh tranh - phát triển bền vững

Nguyễn Duy Gia

Tóm tắt


Thế giới có thể vượt qua 3 thách thức lớn như: nguồn cung cấp dầu, khủng hoảng nợ công Mỹ và châu Âu, hậu quả các trận động đất, môi trường  và  sóng  thần.  Mặt  khác, xuất hiện một thách thức trung và dài hạn nữa là thâm hụt ngân sách, nợ công của Mỹ, châu Âu và một số nước phát triển khác. Đến năm 2035,  nợ  công  tại  các  nước  phát triển sẽ chiếm 200% GDP - hiện tại mức 70%. Nợ công của Mỹ đã lên  mức  14.000  tỷ  USD  và  đang có xu hướng tiếp tục tăng, có thể dẩn  tới  thách  thức  lớn  cho  sự  ổn định  kinh  tế  toàn  cầu,  nếu  không có hành động tập thể phù hợp kịp thời    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X