Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 1(11) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư kinh tế TP.HCM theo hướng cạnh tranh khu vực và quốc tế

Nguyễn Thanh Tuyền, Võ Khắc Thường

Tóm tắt


TP.HCM từ xưa đã có vị trí ưu thế  trong  phát  triển  kinh  tế,đồng thời là một đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng. Ngày nay vị thế đó ngày càng được nâng cao trong xu thế hội nhập toàn cầu, bởi "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", với vị trí trung tâm của khu của Vùng kinh tế  trọng  điểm  phía  Nam  và  vùng DBSCL  -  vựa  lúa  quốc  gia  và tương  lai  sẽ  là  vùng  kinh  tế  phát triển toàn cầu. Bằng những lợi thế đó, Thành phố HCM đã trở thành 1 trung tâm "đa năng"    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X