Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 1(11) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của giá nhiên liệu thế giới đến chỉ số giá tiêu dùng VN

Thân Thị Thu Thủy

Tóm tắt


Hiện nay, trong rổ hàng hoá dùng để tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của VN bao gồm 11 nhóm hàng hóa, với 494 mặt hàng làm đại diện cho toàn bộ hàng hóa trên thị trường. Trong đó mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm hàng hoá "Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng" và là một trong 494 mặt hàng được quy định chọn để tính CPI. Xét về mặt lý thuyết khi giá xăng dầu biến động thì mức độ tác động trực tiếp đến CPI là không quá lớn. Tuy nhiên xăng dầu là mặt hàng tác động gián tiếp rất cao đến sự biến động của CPI, nhiều mặt hàng khác sẽ bị tác động khi giá xăng dầu biến động, vì xăng dầu là yếu tố phản ánh chi phí đầu vào của rất nhiều sản phẩm khác trong rổ hàng hóa tính CPI.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X