Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 1(11) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích khuôn mẫu lý thuyết về mô hình quản lý chi tiêu công

Ban Biên Tập

Tóm tắt


Trình bày và phân tích về mô hình quản trị chi tiêu công, quá trình áp dụng tại một số quốc gia trên thế giới cũng như rút ra được một số điểm chính để có thể vận dụng vào VN trong giai đoạn hiện nay    Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X