Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 1(11) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chọn ngành + chọn nghề = Hướng nghiệp

Lý Tú Anh

Tóm tắt


Trong giai đoạn hiện nay, khái niệm  hướng  nghiệp  đã  trở  nên quen  thuộc  với  học  sinh,  các  bậc phụ  huynh  và  các  cơ  sở  đào  tạo. Sự quan tâm về hướng nghiệp của đối tượng hướng nghiệp (học sinh, sinh  viên,...),  cùng  với  tỷ  lệ  cao sinh viên ra trường không có việc làm  trở  thành  gánh  nặng  cho  gia đình và xã hội cũng ngày càng cao, những bâng khuâng của học sinh, sự  mù  mờ  về  hướng  nghiệp,... Đứng trước nhu cầu và thực tế đó, nhiều trường ĐH, THPT đã tổ chức nhiều  về  tư  vấn  hướng  nghiệp, các trường đại học VN chưa cao. Năm 2011, khi Chính phủ xác định ngưỡng bắt đầu của chỉ tiêu số sinh viên/10.000 dân ở nước ta cho thời kỳ  2011-2020  là  200,  thì  ở  Thái Lan,  với  112  trường  đại  học,  con số này trong năm học 2007-2008 đã là 320 và qui mô đào tạo trung bình của một trường đại học Thái Lan là công lập gần 14.000, tư thục gần 28.000. Tóm lại, để giáo dục và đào tạo của VN có thể tạo ra sự bức phá trong vài năm tới theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước, thiết nghĩ, mỗi người cần xây dựng "tâm và tầm" bắt  đầu  ngay  từ  chính  bản  thân mình. Nghĩa là phải biết thực hành việc học tập suốt đời và rèn luyện tốt nhân cách cá nhân. Có như thế, chúng ta mới làm tốt được công tác giáo dục và đào tạo cho các thế hệ trẻ tương lai. Nếu không thể vượt qua  "cái  tôi"  -  là  sức  ỳ  lớn  nhất trong mỗi con người thì chúng ta khó  chấn  hưng  nhanh  chóng  nền giáo dục nước nhà và cũng không thể  nói  được  rằng  chúng  ta  đang học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương  đạo  đức,  phong  cách  Hồ Chí Minh; mà có chăng, chỉ là hình thức. Vì vậy, đây sẽ là điều không hề dễ dànglTài liệu tham khảoChất lượng giáo dục nhìn từ góc độ hội nhập, tác giả GS. Nguyễn Văn Tuấnhttp://www.tuoitre.vnhttp://www.thuvienphapluat.vnhttp://www.vietnamplus.vnSố 1 (11) - Tháng 11/2011  PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Giáo dục & Đào tạo85các  trung  tâm  hướng  nghiệp,  các chương  trình  hướng  nghiệp,  các website,...v.v... ra đời ngày càng nhiều. Song bài toán hướng nghiệp vẫn  còn  nhiều  bất  cập,  tỷ  lệ  học sinh mù mờ về hướng nghiệp vẫn cao, nhiều phụ huynh vẫn mãi niềm tin "Làm thầy vẫn hơn làm thợ", và nhiều kết quả cho thấy ngày càng tệ. Nhằm làm rõ hơn vấn đề "Sao hướng nghiệp có làm nhiều rồi mà vẫn chưa có tín hiệu tích cực so với thời  trước?",  bài  viết  nêu  lên  vấn đề cần quan tâm về Khái niệm hiện nay phải chăng là "Chọn ngành + Chọn nghề = Hướng nghiệp"? Từ đó, làm nổi bật cái khuyết của các chương  trình  hướng  nghiệp  hiện nay là thiếu một tư duy hệ thống, và giải pháp bổ sung để hướng nghiệp hiệu quả hơn với Sơ đồ hành trình hướng  nghiệp  cùng  với  những  ý tưởng định hướng về Bài giảng hệ thống tư duy hướng nghiệp cho mọi người. Cũng như những kiến nghị cho những nghiên cứu tiếp theo để hoàn chỉnh bài giảng cũng như hệ thống tư duy hướng nghiệp.1.2 Đặt vấn đềHướng nghiệp thì làm rất nhiều song kết quả vẫn cho thấy không khác bao nhiêu so với thời mà chưa có ai nói về hướng nghiệp. Thậm chí còn có dấu hiệu tệ hơn, trường ĐH  -  CĐ  thì  ngày  càng  nhiều, Nghề - Trung cấp thì không thấy ai quan tâm, đậu đại học thì 8 điểm vẫn đậu,..v.v.. Vấn đề được đặt ra là: Phải chăng hướng nghiệp đang được hiểu một cách quá hẹp, vì thế, dẫn đến lời giải cho bài toán hướng nghiệp  còn  quá  sơ  sài,  chưa  giải quyết được vấn đề cốt lõi: Giúp mọi người định hướng sự nghiệp? Qua tất cả những thông tin, thực tế cho thấy hướng nghiệp hiện nay chỉ là tập trung chọn ngành, chọn nghề, chọn trường. Như vậy có thể hình dung,  bài  toán  hướng  nghiệp  mà mọi người hiểu, đồng nghĩa với bài toán chọn ngành, chọn nghề. Cách hiểu quyết định cách làm, cách làm quyết định kết quả mà kết quả cho thấy chưa cải thiện được gì. Do đó, vấn  đề  cần  đặt  lại,  liệu  cách  làm này có hợp lý chưa: Chọn ngành + Chọn nghề = Hướng nghiệp?    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X