Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 1(11) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình kinh tế TP.HCM theo hướng cạnh tranh

Lương Minh Cử

Tóm tắt


TP.HCM  tập  trung  một  khối lượng  lớn  các  định  chế  tài  chính trung  gian  lớn  mạnh.  Tính  đến 31/7/2011,  trên  địa  bàn  thành phố có: 61 chi nhánh ngân hàng thương  mại  nhà  nước,  248  ngân hàng thương mại cổ phần, 8 ngân hàng  liên  doanh,  32  chi  nhánh ngân  hàng  nước  ngoài,  06  ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 18 quỹ tín dụng nhân dân, 08 công ty thuê mua tài chính và 10 công ty tài chính.  Bên  cạnh  sự  tập  trung  của các  định  chế  tài  chính,  TP.HCM còn là nơi tập trung rất nhiều các Hội  sở  của  các  định  chế  phi  tài chính,  các  trung  tâm  thương  mại lớn,  dịch  vụ  lớn  như:  Trung  tâm thương  mại  Vincom,  thương  xá Tax,  Trung  tâm  thương  mại  dịch vụ Bến Thành, hệ thống nhà hàng, hệ thống siêu thị, nhiều cao ốc văn phòng cho thuê, có nhiều tập đoàn Quốc tế đang hoạt động: SemiLed -  Vietnam,  Dolsoft,  Hytek, Service,  Intel,  Allied  Electronics, Sonion, Jabil, Nidec Sankyo, Nidec Vietnam, BeesNext, DGS, ... Đặt biệt, TP.HCM còn tập trung một số lượng  lớn  các  Khu  Công  nghiệp, Khu chế xuất và Khu Công nghệ cao đang hoạt động    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X