Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 03 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tôi nói những điều tốt về UEF với những người khác

Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Tóm tắt


Hơn  2  năm  học  với  3  khóa đào tạo là chặng đường chưa dài trong tuổi đời của một trường đại học, nhưng nỗ lực phấn đấu của toàn  thể  cán  bộ,  giảng  viên  và nhân viên trường UEF là không nhỏ để xây dựng môi trường học tập có chất lượng cao, hiện đại, năng động với các điều kiện học tập thuận lợi nhất cho sinh viên, hướng tới hội nhập với hệ thống Giáo dục - Đào tạo quốc tế.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X