Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 03 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đối thoại đầu năm

Nguyễn Thanh Tuyền

Tóm tắt


Tái cấu trúc kinh tế VN hậu thời suy thoái làcuộc tái cấu trúc cóhệthống. Song chúng cóđộnhạy cảm khác nhau.Các  lĩnh  vực  nhạy  cảm  nhất trong  tái  cấu  trúc  này  thuộc  các quan hệtài chính như: chính sách tài khóa, chính sách lãi suất, tỷgiáhối đoái, kèm theo làcơ chếhoạt động của chúng. Bởi các công cụtài chính - tiền tệngoài tính nhạy cảm vốn dĩ chúng còn đóng vai trò phát hiện, chẩn trị, kiềm chếlạm phát, điều tiết kinh tếvĩ mô.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X