Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 35 (2019) APPLYING INFORMATION-GAP ACTIVITIES TO AN EFL SPEAKING CLASS TO IMPROVE STUDENTS’ SPEAKING PARTICIPATION - AN ACTION RESEARCH ON 1ST YEAR ENGLISH MAJORS AT HAIPHONG UNIVERSITY Tóm tắt   PDF
Phan Thành Nam
 
S. 37 (2019) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thuy Thủy, Phương Hữu Từng
 
S. 35 (2019) DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ CON VẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH - ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hiên, Trần Thị Hải Thu
 
S. 35 (2019) GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở LÀNG CHÀI CỬA VẠN, VỊNH HẠ LONG, QUẢNG NINH SAU HOẠT ĐỘNG DI DÂN LÊN BỜ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy Anh, Bùi Thị Hằng
 
S. 35 (2019) GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN CÁC BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Trịnh Quang Dũng, Đỗ Thị Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh
 
S. 35 (2019) HÀNH TRÌNH KIẾM TÌM HẠNH PHÚC CỦA CÁC NHÂN VẬT NỮ QUA MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN CỦA O.HENRY Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hằng
 
S. 35 (2019) HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG HIỆN NAY (EFFICIENCY OF WORK CONSULTING CURRENT STUDY) Tóm tắt
Vũ Thị Hạnh
 
S. 37 (2019) HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CẤP HUYỆN NĂM 2018 TẠI HẢI PHÒNG Tóm tắt   PDF
Trần Nam Trung
 
S. 33 (2019) MÔ HÌNH PHÂN LOẠI SỬ DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Đào Việt Anh
 
S. 35 (2019) MÔI TRƯỜNG DIỄN XƯỚNG CỦA HÁT CHẦU VĂN: TIẾP CẬN VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN TẠI HẢI PHÒNG Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Mỹ
 
S. 35 (2019) MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO NỮ SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Phạm Thị Thu Thảo
 
S. 37 (2019) MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Đỗ Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thanh Vân, Đỗ Duy Thành, Lê Thị Hà Đông
 
S. 37 (2019) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn thị Xuân
 
S. 37 (2019) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Tóm tắt   PDF
Đào Thị Hằng
 
S. 35 (2019) NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN NHẰM BẢO TỒN, PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA ĐỀN CHÒI (XÃ THỤY TRƯỜNG, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Tuấn Huy
 
S. 33 (2019) NGÔN NGỮ ĐA SẮC THÁI TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ninh
 
S. 33 (2019) NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Chiên
 
S. 37 (2019) PHÁT TRIỂN CẢM BIẾN SIÊU ÂM ĐIỆN DUNG POLYME LÀM GIẢM TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG TỰ NHIÊN Tóm tắt   PDF
Bùi Gia Thịnh
 
S. 37 (2019) PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - HỘI NHẬP Tóm tắt   PDF   PDF
Đào Văn Hiệp, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Bùi Bá Khiêm, Vũ Thị Thu, Đỗ Thị Thái Linh
 
S. 35 (2019) QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM - LB NGA TỪ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC LÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Hồng Chuyên
 
S. 37 (2019) TÍCH HỢP “KỸ NĂNG THẾ KỶ 21” VÀO HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ CHO SINH VIÊN TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Tóm tắt   PDF
Đinh Minh Thu
 
S. 37 (2019) THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Phương
 
S. 33 (2019) THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ NHẰM GIÚP HỌC SINH LỚP 5 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LÀM TỐT BÀI VĂN TẢ CẢNH ĐẸP QUÊ HƯƠNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Việt Hoa
 
S. 37 (2019) TIẾP CẬN ĐỊNH HƯỚNG CDIO TRONG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỌNG ĐIỂM TẠI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu Huyền
 
S. 35 (2019) VAI TRÒ CỦA TƯ DUY BIỆN CHỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Mỹ Dung
 
1 - 25 trong số 37 mục 1 2 > >>