Chi tiết về Tác giả

Bích, Trần Hữu Trường Đại học Y tế công cộng

 • T. 2, S. 1 (2018) - Bài viết
  Mối liên quan giữa thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và sự phát triển của trẻ ở 9 tháng tuổi tại khu vực tỉnh Hải Dương: Kết quả từ nghiên cứu cắt ngang
  Tóm tắt
 • T. 2, S. 2 (2018) - Bài viết
  Tổn thương da trên bệnh nhân khô da sắc tố ở Việt Nam - Báo cáo loạt ca bệnh
  Tóm tắt
 • T. 1, S. 2 (2017) - Bài viết
  Sự thay đổi kiến thức, thái độ, thực hành của người cha trong hỗ trợ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu: Can thiệp cộng đồng áp dụng lý thuyết nhận thức xã hội
  Tóm tắt
 • T. 1, S. 2 (2017) - Bài viết
  Dự định và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu: Kết quả nghiên cứu can thiệp cộng đồng tác động vào người cha áp dụng lý thuyết hành vi dự định
  Tóm tắt