Chi tiết về Tác giả

Út, Nguyễn Thị Bệnh viện Nhi Trung ương

  • T. 1, S. 1 (2017) - Bài viết
    Thực hành chăm sóc trẻ sốt của các bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi Trung ương và một số yếu tố liên quan năm 2017
    Tóm tắt