Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 3, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng hệ thống thông tin cảnh báo dịch bệnh truyền nhiễm và sự kiện y tế công cộng tại tỉnh Quảng Ninh năm 2019

Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Thị Diệp, Ninh Văn Chủ, Vũ Quyết Thắng, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Hùng, Bùi Kim Chung, Bùi Thanh Nam, Nguyễn Thị Thủy Hương, Phạm Hào Hiệp, Trần Thị Hồng

Tóm tắt


Mục tiêu: 1) Mô tả kết quả thực hiện hệ thống thông tin cảnh báo bệnh truyền nhiễm (BTN) và các sự kiện y tế công cộng tại tỉnh Quảng Ninh, tháng 4/2019; và 2) Đánh giá chất lượng thông tin báo cáo của hệ thống giám sát BTN tại tỉnh Quảng Ninh, tháng 4/2019. Phương pháp: Với thiết kế mô tả cắt ngang, nghiên cứu được tiến hành tại toàn bộ 7 bệnh viện tỉnh/ huyện, 14 trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và 40/186 trạm Y tế xã/phường trong tỉnh Quảng Ninh từ tháng 01-06/2019. Thông tin được thu thập từ báo cáo trường hợp bệnh, báo cáo tháng BTN trên phần mềm TT54, báo cáo dựa trên sự kiện (EBS) trong tháng 4/2019, và các cán bộ làm công tác báo cáo BTN. Số liệu được nhập và xử lý bằng phần mềm Excel. Kết quả: 100% đơn vị đã phân công cán bộ làm đầu mối báo cáo BTN trực tuyến theo TT54 và báo cáo giám sát theo sự kiện; 100% các đơn vị đều đảm bảo có tốc độ đường truyền Internet tốt phục vụ cho công tác thống kê, báo cáo. Tuy nhiên, có tới 44,2% số đơn vị còn thiếu máy tính; chỉ có 55,7% số đơn vị ghi nhận dấu hiệu cảnh báo về sự kiện y tế công cộng. Thêm vào đó, 73,7% số ca bệnh nhập trễ trên phần mềm theo thông tư 54; có tới 82,5% ca bệnh điều trị ngoại trú và 72,6% ca bệnh khám và điều trị tại trạm Y tế bị bỏ sót không báo cáo trong hệ thống. Kết luận: Cần có giải pháp để nâng cao chất lượng hệ thống giám sát tại tất cả các tuyến, xây dựng hệ thống liên thông số liệu nhằm thu thập đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về BTN.