Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 3, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng thành tích xuất bản quốc tế của các trường đại học, khoa và viện nghiên cứu Y Dược tại Việt Nam năm 2019

Trần Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Thị Minh Thành, Dương Hải Yến, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Văn Minh

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả thành tích xuất bản quốc tế của các trường đại học, khoa, viện đào tạo và nghiên cứu Y Dược tại Việt Nam năm 2019. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu gồm toàn bộ 2.200 giảng viên (GV), nghiên cứu viên (NCV) của 56 trường đại học, khoa, viện nghiên cứu Y Dược ở Việt Nam có hồ sơ trên cơ sở dữ liệu (CSDL) ResearchGate (RG) tính đến tháng 6/2019. Kết quả: 5 đơn vị có tỷ lệ GV, NCV có từ 30 bài báo quốc tế trở lên cao nhất là Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (VVSDTTW) (15,8%), trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) (11,5%), trường Đại học Tôn Đức Thắng (ĐHTĐT) (9,5%), Khoa Y Dược trường Đại học Quốc Gia Hà Nội (5,5%) và Trường Đại học Y Hà Nội (3,1%). Dựa trên chỉ số h-index là thước đo năng suất xuất bản quốc tế và ảnh hưởng của công trình nghiên cứu đến cộng đồng khoa học quốc tế thể hiện ở số lượt đượt trích dẫn, kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ GV, NCV có h-index ≥ 10 cao nhất ở VVSDTTW (19,3%), trường ĐHYTCC (9%), Học viện Quân Y (5%), trường ĐHTĐT (4,8%) và trường ĐH Nguyễn Tất Thành (3,8%). Kết luận: Thành tích xuất bản quốc tế của phần lớn các đơn vị đào tạo, nghiên cứu Y Dược tại Việt Nam còn khá hạn chế. Nhìn chung các đơn vị đào tạo, nghiên cứu YTCC có các chỉ số thành tích xuất bản quốc tế cao hơn so với nhóm y học và dược.